Checklist (ver)bouwen, uitbreiden?

Wat is het doel? Hoe bepaal ik mijn wensen? Welk resultaat wil ik behalen?

  • Budgetbepaling: welk budget heb ik voorhanden?
  • Wat zijn de mogelijkheden op vlak van stabiliteit, stedenbouwkundige voorschriften, toegankelijkheid, akoestiek, inbraakvertragend, … ?
  • Wat is mijn timing? Op welke termijn wil ik de werken achter de rug hebben? Wordt er gewerkt in één fase of spreiden we het budget (en dus de werken) over meerdere fasen?
  • Heb ik recht op eventuele premies? Zo ja : wat zijn de voorwaarden?

Hebt u vragen, of wilt u meer info?

Reactie op deze bijdrage?
Web design en development by Lavagraphics