Enkele voorbeelddossiers

U hebt op onze website al heel wat gelezen over veiligheidscoördinatie, stabiliteitsstudies, werfcoördinatie en andere bouwgerelateerde termen. Maar niets beter dan praktijkvoorbeelden om die concreet gestalte te geven.

Hier vindt u enkele voorbeelddossiers die u een concreet beeld geven van wat die begrippen precies inhouden.