Schatting woning

Wanneer u een woning wenst aan te kopen vraagt de bank bij het afsluiten van een lening,  een schatting van de waarde van de aan te kopen woning . Dit betreft een  richtlijn van het EBA  - Europian Banking Authority .

 Als erkend schatter van Vlabel kunnen wij u hiervoor de nodige service aanbieden. 

De waardebepaling van het gebouw wordt volledig volgens de regels en de kwaliteitseisen, opgelegd door de Vlaamse overheid, opgesteld .

Bij een nalatenschap dient er eveneens een schatting van de waarde van onroerende goederen te worden opgesteld. Dit document dient toegevoegd te worden aan de aangifte van de erfenis. Als erkende schatter Vlabel kunt u ons hiervoor ook aanspreken om een waardebepaling van het gebouw op te maken.

# schattingen #vlabel # woning #lening #waarde_woning

Gebruikte specialiteiten

Hebt u vragen, of wilt u meer info?

Reactie op deze bijdrage?

Alex Vuylsteke Bouwkundig ingenieur

Geschreven op 01-01-2022