Grondsonderingen

Wat is een grondsondering? 

Dit is een noodzakelijk gegeven om de stabiliteit van het gebouw te kunnen berekenen.

De grondsondering wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde firma

# grondsondering #stabiliteit #expertise #bouwschade #verzekering #fundering

Wanneer een gebouw op een onvoldoende draagkrachtige grond werd gebouwd zal er onmiddellijk na de bouw of enige tijd later een gedeelte of het ganse gebouw beginnen verzakken. Wanneer deze verzakkingen niet gelijkmatig verlopen, zullen zij zorgen dat het gebouw scheurt of instort. Om dit te voorkomen kan er door middel van een grondsondering voor de start van de bouwwerkzaamheden worden nagegaan wat de werkelijke draagkracht van de grond is en of er zich op het bouwperceel zwakkere lagen of zones bevinden.

De sondering bestaat erin een metalen kegel, de conus genaamd, in de grond te drukken en daarbij continu de kracht te meten die nodig is om deze conus in de grond te drukken. Deze metingen worden dan in tabellen en grafieken weergegeven en geven op zich een beeld van de draagkracht van de grond in functie van de diepte. Deze proef wordt op enkele verschillende plaatsen op het bouwperceel herhaald. Hierdoor kunnen zwakke zones in het perceel gedetecteerd worden. De sondeerplaatsen worden vooraf aangeduid door de ingenieur of de architect. Op basis van deze resultaten kan de ingenieur het meest geschikte funderingsysteem bepalen.

De grondsondering wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde firma. Het nemen van grondstalen ter analyse van de grond maakt deel uit van een ander onderzoek maar kan dikwijls door dezelfde firma gebeuren.

Hebt u vragen, of wilt u meer info?

Reactie op deze bijdrage?