Injectie opstijgend vocht

Een oud gebouw heeft dikwijls te kampen met opstijgend vocht in de muren, een natte kelder.

Dikwijls is dit de oorsprong van schimmelvorming in de woning, Met als gevolg een heel ongezond leefklimaat.

Dit vraag extra aandacht bij het verbouwen en mag zeker niet over het hoofd gezien worden.

Om dit probleem op te lossen bestaan er verschillende methodes:

Een eerste methode is : onderkappen van de muren:dit is een vochtkering, een waterwerende slab, die in de muur wordt geplaatst. Het onderkappen van de muren dient in delen te gebeuren zodat de stabiliteit van de woning niet ondermijnd wordt.  Deze werkwijze is heel omslachtig, vrij prijzig.

een tweede methode is het vochtwerend injecteren van de muren.  Bij deze methode worden er gaten naast elkaar over de volledige lengte van de muren geboord ter hoogte van de vloerplinten.  In deze gaten wordt er een chemisch product onder hoge druk geïnjecteerd. Dit product zal zich verspreiden in alle poriën en nerven van de baksteen en voegen en uiteindelijk verglazen. Deze methode is een meer gangbare werkwijze en is ook minder omslachtig dan de eerste methode en evenwaardig.

Hebt u vragen, of wilt u meer info?

Reactie op deze bijdrage?