Duurzame energie

De wet legt woningen, bedrijfsgebouwen, burelen en openbare instellingen heel wat vereisten op wat betreft energieverbruik en -huishouding. Met als bedoeling dat de constructie na de bouw of renovatie zo energiezuinig en dus zo kostenefficiënt kan worden uitgebaat of gebruikt.

Wil je graag een berekening, tips en tricks of hoe je meer energie kunt besparen door toepassing van bv een warmtepomp, zonnepanelen, batterijen, betere isolatie, ...  kan je  terecht bij Andries & Vuylsteke -architecten  -ingenieurs. 

Deze wettelijke vereisten slaan concreet op efficiënt geplaatste isolatie, maar ook op ventilatie en alternatieve energiebronnen als warmtepompen, zonnepanelen, warmtekrachtkoppelingen, en zonneboilers met zonnecollectoren.  

Voor de volgende wettelijke bepalingen heeft Andries & Vuylsteke bvba de nodige erkende energiedeskundigen in huis:

 

1. Het EnergiePrestatieCertificaat bij bouw (EPB)

De (EPB-regelgeving) heeft twee takken. Enerzijds de certificatie van nieuwbouw, dat het energieverbruik (E-peil en energiebehoefte per oppervlakte en per jaar) van een nieuwbouwproject weergeeft. Dit certificaat, opgesteld door de EPB-verslaggever na de werken, heeft een geldigheid van 10 jaar en moet worden voorgelegd bij verkoop of verhuur van het gebouw (zie analogie met EPC). 

Anderzijds is er de regelgeving rond de eisen waaraan een nieuwbouw of verbouwing moet voldoen op vlak van isolatiewaarden van de gebruikte materialen, ventilatie en gebruikte technieken (verwarming e.a.). 

Het resulterende EPB-verslag wordt een eerste maal doorgerekend voor de start van de werken en uiteindelijk ingediend na de werken. 

De regelgeving is van toepassing op alle nieuwbouw- of verbouwingstypes (woningen, burelen, openbare gebouwen … ). Bij een verbouwing wordt geen certificaat (EPC) opgesteld. Dat moet, bij verhuur of verkoop, bijkomend worden uitgevoerd. 

 

2. Het EnergiePrestatieCertificaat bij verkoop en verhuur van woongebouwen (EPC) 

Dit toont aan hoe energiezuinig een woning is ten opzichte van een analoge woning. Het geeft het energieverbruik van die woning per oppervlakte per jaar weer. Dit certificaat, dat tien jaar geldig is, wordt opgesteld door een erkende energiedeskundige type A en is verplicht bij het verkopen en verhuren van woningen, appartementen, studio's, enzovoort. 

 

3. De EnergieAudit voor Particuliere woningen (EAP) 

Een energieaudit geeft de eigenaar informatie over hoe en waar energie kan bespaard worden in zijn woning, mét de kosten en baten. Deze audit wordt opgemaakt door een energiedeskundige type B. 

 

4. Het EnergiePrestatieCertificaat voor publieke gebouwen (EPC)

Dit certificaat geeft het energieverbruik van een openbaar gebouw of een site weer. Het is verplicht voor gebouwen waarin publieke organisaties gevestigd zijn die aan een groot aantal personen overheidsdiensten verstrekken. Het wordt opgesteld door een erkende energiedeskundige type C voor openbare gebouwen.