Checklist bij de aankoop van een pand/bouwgrond?

Een architect kan u bij staan bij de aankoop van uw gebouw:

Indien er aanpassingen nodig zijn, kan de architect nakijken welke mogelijkheden er zijn.

Eveneens kan er een check-up  van het gebouw gebeuren, zijn er min/ pluspunten aan het gebouw, is alles qua stabiliteit ok, is ligging, orientering van het gebouw optimaal.

Is er asbest aanwezig, welke andere ongezonde materialen (bv carbolineum) zijn er gebruikt?

Ook op administratief vlak  kijkt de architect na of alle documenten aanwezig zijn om een vlotte aankoop te bekomen. O.a. is het PID plan in orde: is alles aanwezig van plannen, keuringen, EPB, EPC (niet ouder dan 2019), facturen ( stavingstukken) betreffende het gebouw, overname elektriciteit, water, enz...

# news veiligheidscoördinatie het PID plan in deze website # asbest #pid #epb

 

In eerste instantie kan de architect de koper bij staan en raad geven over:

Oriëntering van het grondstuk. Dit kan invloed hebben op:

  • Inkomende zonnewarmte en dus extra voorzieningen tegen oververhitting noodzakelijk maken (vb. extra koeling in het bureelgebouw,..)
  • De hoeveelheid zoninval in de tuin. 

Ligging: aan een drukke straat, dicht bij openbaar vervoer, al dan niet met  parkeergelegenheid in de buurt, scholen in de buurt, recreatie, …

Stedenbouwkundige voorschriften, erfdienstbaarheden ...

Energieprestatiecertificaat (EPC): hoge of lage energiezuinigheid? 

Elektriciteitskeuring: zijn er aanpassingen nodig?

Soort grond waarop gebouwd zal worden - welke funderingen zijn er bij naastgelegen woningen gebruikt?  

Helling van het grondstuk. 

Stabiliteit van het bestaande gebouw. 

Is er asbest aanwezig in het bestaande gebouw. Kunstleien, onderdak, witte omwikkeling van leidingen, enz..

.... 

Daisy Andries Architect

Geschreven op 01-01-2022