Asbest verwijderen

Asbest, asbest, asbest en nog een asbest. 

Rondom ons is overal asbest te vinden.  Een gevaar voor onze gezondheid?  Ja, zeker en vast.

Vanaf 23 november 2022 is er een asbestattest nodig bij de verkoop van een woning.

Op de website van OVAM vindt men alle gegevens over het asbestattest. Er is tevens een lijst waarbij alle asbestdeskundigen te vinden zijn die zo'n asbest attest kunnen opmaken.

https://ovam.vlaanderen.be/hoe-kan-ik-een-asbestattest-verkrijgen-

 

 

 

De overheid heeft een asbestactie-afbouwplan opgesteld dat vermeld dat de overheid maatregelen op legt aan (ver)bouwers. Iedereen die asbesthoudend materiaal heeft in zijn gebouw dient dit sowieso te verwijderen bij een verbouwing. 

Streefdata van de Vlaamse overheid is om tegen 2034 in Vlaanderen alle asbestcementen daken, gevel en losse ( niet-hechtgebonden) asbest weg te laten nemen. En dat in 2040 alle andere asbesttoepassingen ( bv schoorstenen, vensterbanken,...) in slechte staat verwijderd zijn.

Het is tevens verboden om asbesthoudende materiaal bij werken opnieuw in te sluiten.

De gemeente/stad dienst milieu waakt over de naleving ervan.

Er zijn heel wat gevaren die niet gekend zijn bij mensen wanneer er asbest wordt verwijderd. Een goede raad: laat de asbestverwijdering uitvoeren door gespecialiseerde asbestverwijderaars, die alle veiligheidsmaatregelen hanteren, zodat uw omgeving gezond blijft. 

Er zijn ook bijkomende premies voor niet-residentiële gebouwen om asbest te verwijderen en ook particuliere woningen kunnen genieten van premie voor de afbraak  van een asbestdak/ onderdak in combinatie met het isoleren van het nieuwe dak. 

Er zijn vroeger heel wat toepassingen uitgevoerd waarbij asbest is gebruikt waar men niet bij stilstaat.  Bv:  in gipskartonplaten (o.a. met een wafelpatroon), mastiek bv. om enkel glas vast te zetten, vensterbanken in namaak natuursteen, soorten dichtingen van kachels, lambrizering tegen muren,  de ommanteling romdom de isolatie van sanitaire - en verwarmingsleidingen, lijmen onder vloerbekledingen, binnenmateriaal van brandwerende deuren, buitenvensterbanken, schoorstenen, rioleringsbuizen, .....enz   Het was toen een supermateriaal en heel goedkoop...  helaas.... men weet nu beter. 

 

Hebt u vragen, of wilt u meer info?

Reactie op deze bijdrage?

Daisy Andries Architect

Geschreven op 22-02-2022