Checklist bij de aankoop van een pand/bouwgrond?

 1. Oriëntering van het grondstuk. Dit kan invloed hebben op:
  • Inkomende zonnewarmte en dus extra voorzieningen tegen oververhitting noodzakelijk maken (vb. extra koeling in het bureelgebouw,..)
  • De hoeveelheid zoninval in de tuin. 
 2. Ligging: aan een drukke straat, dicht bij openbaar vervoer, al dan niet met  parkeergelegenheid in de buurt, scholen in de buurt, recreatie, …
 3. Stedenbouwkundige voorschriften, erfdienstbaarheden ...
 4. Energieprestatiecertificaat (EPC): hoge of lage energiezuinigheid? 
 5. Elektriciteitskeuring: zijn er aanpassingen nodig?
 6. Soort grond waarop gebouwd zal worden - welke funderingen zijn er bij naastgelegen woningen gebruikt?  
 7. Helling van het grondstuk. 
 8. Stabiliteit van het bestaande gebouw. 
 9. Is er asbest aanwezig in het bestaande gebouw. Kunstleien, onderdak, witte omwikkeling van leidingen, enz..
 10. .... 

Hebt u vragen, of wilt u meer info?

Reactie op deze bijdrage?

Daisy Andries Architect

Web design en development by Lavagraphics